You are currently viewing Fondam piešķirts SLO statuss

Fondam piešķirts SLO statuss

Esam gandarīti paziņot, ka šī gada 15. janvārī Sabiedriskā labuma komisija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam “Peldēšanas Sporta atbalsta fonds”.

VID, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, š.g. 18.janvārī ar lēmumu nr. 30.6-8.71/34367 ir piešķīris fondam SLO statusu divās darbības jomās – labdarība un sporta atbalstīšana. Statuss stājas spēkā ar 25.01.2019.

Atgādināsim, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam Nodokļa maksātājs, veicot ziedojumu SLO, pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot vienu no šādiem atvieglojumiem:

  • 1.atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • 2.atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • 3.atvieglojuma veids – samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.