You are currently viewing Izveidots Peldēšanas sporta atbalsta fonds

Izveidots Peldēšanas sporta atbalsta fonds

Sanākot kopā Latvijas Peldēšanas federācijai un vairākiem ar peldēšanas sportu cieši saistītiem cilvēkiem, ir izveidots nodibinājums “Peldēšanas sporta atbalsta fonds”. 

Fonda mērķis ir veicināt augstu sasniegumu izaugsmi peldēšanas sportā, nodrošinot ilgstošu un stabilu finansiālu atbalstu talantīgiem sportistiem un viņu treneriem. Fonda mērķauditorija ir talantīgi un perspektīvi jaunie sportisti, kuru mērķis ir panākumi starptautiskajā arēnā.

Mūsdienu sportā panākumu pamatā ir ne vien talants, fiziski un emocionāli smags darbs, bet arī pietiekams finansiālais ieguldījums gan mācību treniņu darba nodrošināšanai, gan dalībai augsta līmeņa sacensībās. Ar fonda dibinātāju un atbalstītāju piešķirtajiem līdzekļiem jaunajiem sportistiem būs iespēja pilnvērtīgāk veltīt sevi sportisko mērķu sasniegšanai.

Kārtība, kādā varēs pieteikties stipendijas saņemšanai, un nosacījumi tās piešķiršanai tiks izsludināti š.g. decembrī, savukārt līgumu slēgšana par stipendiju piešķiršanu tiek plānota jau ar 2019.gada janvāri. Visa informācija tiks publicēta LPF mājaslapā.

Fonda dibinātāji ir 8 juridiskas un fiziskas personas: Latvijas Peldēšanas federācija, HANDICAP, vecmeistaru un invalīdu peldēšanas klubs, Aivars Platonovs, Andrejs Broks, Ģirts Treiguts, Reinis Eisaks, Valērijs Kalmikovs un Vidvuds Maculēvičs. Par fonda valdes priekšsēdētāju iecelts Vidvuds Maculēvičs, savukārt LPF pārstāvis šajā valdē būs treneru komitejas vadītājs Sergejs Kurmeļevs.

Nodibinājums aicina ikvienu sniegt atbalstu Latvijas jaunajiem peldētājiem, ziedojot līdzekļus fondam. Atbilstoši fonda statūtiem, tā līdzekļi tiks izlietoti Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu piešķiršanai sportistiem atbilstoši Fonda valdes izstrādātam nolikumam un kritērijiem.