Izsludināts peldēšanas sporta stipendiju konkurss

Izsludināts peldēšanas sporta stipendiju konkurss

Nodibinājums “Peldēšanas sporta atbalsta fonds” izsludina otro sporta stipendiju konkursu, kurā aicina pieteikties talantīgus Latvijas peldētājus vecumā līdz 24 gadiem, kas pretendē uz panākumiem starptautiskajā arēnā. 

Stipendijas mērķis ir veicināt augstus sportiskos sasniegumus peldēšanas sportā, popularizēt peldēšanas sportu Latvijā un Latvijas vārda atpazīstamību pasaulē, finansiāli atbalstot talantīgus jaunos sportistus.

Konkursā uz stipendiju var pieteikties biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) licencēti sportisti, kas uz stipendijas piešķiršanas dienu nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ir tiesīgi pārstāvēt vai pārstāv Latviju Eiropas un pasaules čempionātos, Eiropas un Starptautisko Olimpisko komiteju rīkotās sacensībās jauniešu, junioru vai pieaugušo grupās un ir tiesīgi pretendēt uz vietu Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā (turpmāk – Pretendenti).

Konkursa kritēriji, izvēloties stipendiātus, ir kandidātu sportiskie sasniegumi un dotības, kas apliecina Pretendenta potenciālu sasniegt augstvērtīgus rezultātus starptautiskajā arēnā, pārstāvot Latvijas valsti, kā arī labvēlīga vide šo mērķu sasniegšanai. Stipendija tiks piešķirta tam pretendentam (tiem pretendentiem), kura/i atbilstoši kritērijiem saņēmuši lielāko punktu skaitu.

Stipendijas apmērs, kas tiek piešķirts vienam stipendiātam mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, atkarīgs no Fonda rīcībā pieejamiem līdzekļiem un apstiprināto pieteikumu skaita, bet ir ne vairāk kā piecpadsmit (15) minimālās algas.

Pretendentu iesniegumus vērtēs stipendiju komisija, kuru veido Fonda valde, tajā iekļaujot ne mazāk kā 5 komisijas locekļus. Stipendijas komisijā ietilpst Fonda valdes locekļi, kā arī Fonda valdes priekšsēdētāja uzaicinātie LPF un/vai citi sporta veida pārstāvji.

Pieteikties stipendijām var līdz 2020. gada 26.februārim, nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtot uz Fonda e-pastu stipendija@peldesanasfonds.lv.

Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas fonda mājaslapā: www.peldesanasfonds.lv/stipendija

2019.gadā fonds piešķīra finansiālu atbalstu trim Latvijas jaunajiem peldētājiem – Eiropas Junioru čempionāta 5.vietas ieguvējai un daudzkārtējai Latvijas rekordistei Ievai Maļukai, Pasaules junioru čempionāta pusfinālistei un Latvijas rekordistei Arinai Sisojevai, kā arī EJOF dalībniekam, LPF junioru reitinga līderim Ņikitam Gorbačovam.

Nodibinājums “Peldēšanas sporta atbalsta fonds” ir dibināts 2018.gadā ar mērķi veicināt augstu sasniegumu izaugsmi peldēšanas sportā, nodrošinot ilgstošu un stabilu finansiālu atbalstu talantīgiem sportistiem un viņu treneriem. Fonda mērķauditorija ir talantīgi un perspektīvi jaunie sportisti, kuru mērķis ir panākumi starptautiskajā arēnā.

Fonda dibinātāji ir 8 juridiskas un fiziskas personas: Latvijas Peldēšanas federācija, HANDICAP, vecmeistaru un invalīdu peldēšanas klubs, Aivars Platonovs, Andrejs Broks, Ģirts Treiguts, Reinis Eisaks, Valērijs Kalmikovs un Vidvuds Maculēvičs.